نگارش آغاز ایلامی در ایران ، یگانه

کد شناسه :17729
نگارش آغاز ایلامی در ایران ، یگانه

کتاب نگارش آغاز ایلامی در ایران ، یاکوب دال ، سپیده جمشیدی یگانه ، محسن فرجی ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، مؤلفه های گاهنگاری نخستین سیستم نوشتاری در ایران ، تک نگاره های پیچیده در سیستم نگارش آغاز ایلامی ، دامپروری در شوش در طول دوره آغاز ایلامی ، سیستم نگارش آغاز ایلامی ، تکرار علائم ایلامی ، کتاب نگارش آغز ایلامی در ایران ، یاکوب دال ، سپیده جمشیدی یگانه ، محسن فرجی ، نشر آریارمنا .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر