حکمت اسلامی در خلق آثار هنری معماری و شهرسازی ، نقره کار

کد شناسه :17744
حکمت اسلامی در خلق آثار هنری معماری و شهرسازی ، نقره کار

کتاب حکمت اسلامی در خلق آثار هنری معماری و شهرسازی ، عبدالحمید نقره کار ، معماری شهرسازی ، کتاب پرهام ، روش تدریس در دروس میان دانشی ، روش تحقیق در فرایندهای میان دانشی ، ساختار و مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی ، زیبایی و حسن شناسی تطبیقی ، فلسفه و حکمت هنر اسلامی تطبیقی ، اصول دهگانه در اجتهاد خلاقانه یا سبک معماری ، تعریف معماری و عناصر معناپذیرتر آن ، برخی از مهمترین اصول در معماری دوران اسلامی ، الهام از هنر و معماری آفرینش ، آموزه هایی از معماری معصومین و مسلمانان ، ارزیابی و نقد معابد شرقی و غربی ، ارزیابی و نقد برخی از رویکردها و آثار معماری غربی از مدرنیسم تا معاصر ، کتاب حکمت اسلامی در خلق آثار هنری معماری و شهرسازی ، عبدالحمید نقره کار ، نشر فرهنگستان هنر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر