احساس تنهایی در شهر ، علل و پیامدها

کد شناسه :17749
احساس تنهایی در شهر ، علل و پیامدها

کتاب احساس تنهایی در شهر علل و پیامدها ، عبدالحسین کلانتری ، سیدسعید حسینی زاده ، محسن نیازی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، احساس تنهایی ، ملاحظات و رویکردهای نظری احساس تنهایی ، ملاحظات جمعیتی روان شناختی و اجتماعی احساس تنهایی ، درآمدی بر ملاحظات روش شناختی احساس تنهایی ، ملاحظات مداخلاتی احساس تنهایی ، کتاب احساس تنهایی در شهر علل و پیامدها ، عبدالحسین کلانتری ، سیدسعید حسینی زاده ، محسن نیازی ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر