نوآرایی شهری راهی به پایداری ، نقشه راه گذار به سال 2050

کد شناسه :17751
نوآرایی شهری راهی به پایداری ، نقشه راه گذار به سال 2050

کتاب نوآرایی شهری راهی به پایداری ، نقشه راه گذار به سال 2050 ، تیم دیکسون ، مالکون ایمز ، میریام هانت ، سیمون لانون ، رامین ساعد موچشی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، تبیین دورنمای نوآرایی شهری ، انرژی و نوآرایی شهری ، آب پسماند و نوآرایی شهری ، موضوعات نوظهور در نوآرایی شهری ، کتاب نوآرایی شهری راهی به پایداری ، نقشه راه گذار به سال 2050 ، تیم دیکسون ، مالکوم ایمز ، میریام هانت ، سیمون لانون ، رامین ساعد موچشی ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر