زیبایی علوم اعصاب و معماری ، الگوهای بی زمان و تأثیر آن ها بر به زیستن ما

کد شناسه :17752
زیبایی علوم اعصاب و معماری ، الگوهای بی زمان و تأثیر آن ها بر به زیستن ما

کتاب زیبایی علوم اعصاب و معماری الگوهای بی زمان و تأثیر آن ها بر به زیستن ما ، دونالد اچ روگلز ، حمیدرضا عظمتی ، فاطمه جم ، معماری ، کتاب پرهام ، آگاهی ، زیبایی به دنبال بینش ها ، زیبایی یعنی ، فراکتال ها ، زیبایی طبیعت ، الگوی نه مربعی زیبایی و الهام بخشی ، الگوی نه مربعی مرور جغرافیایی ، ریشه ها پیوند هیجانی ، آگاهی به واسطه علم از دانش به سوی معرفت ، مسیر بهتر پیش رو ، پیش رونده و رو به ترقی ، کتاب زیبایی علوم اعصاب و معماری ، دونالد اچ روگلز ، حمیدرضا عظمتی ، فاطمه جم ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر