آنری لوفور ، مکتوباتی در باب شهر ، واقفی

کد شناسه :17753
آنری لوفور ، مکتوباتی در باب شهر ، واقفی

کتاب آنری لوفور مکتوباتی در باب شهر ، النور کافمن ، الیزابت لباس ، ایمان واقفی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، گمشده در انتقال زمان فضا و شهر ، حق شهر ، صنعتی شدن ، فلسفه و شهر ، علوم تکه پاره و واقعیت شهری ، فلسفه شهر و ایدئولوژی شهرسازی ، خاص بودگی شهر ، پیوست ها و گسست ها ، سطوح واقعیت و تحلیل ، تاون و کانتری ، حول و حوش نقطه بحرانی ، در باب فرم شهری ، تحلیل شبح وار ، حق شهر ، منظر یا چشم انداز ، تحقق فلسفه ، تزهایی در باب سیتی ، اوربان و شهرسازی ، فضا و سیاست ، نهادهای جامعه پسا تکنولوژیک ، مصاحبه ها ، خارج از مرکز رستگاری ای وجود دارد ، به پرسش کشیدن شهر ، کتاب آنری لوفور مکتوباتی در باب شهر ، النور کافمن ، الیزابت لباس ، ایمان واقفی ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر