ایمان در خیابان ، دین در خیابان شهر

کد شناسه :17756

کتاب ایمان در خیابان دین در خیابان شهری ، کیتی دی ، سینا باستانی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، جانمایی ایمان در خیابان ، برساختن امر قدسی در فضا و مکان ، جست و جوی رفاه شهر ، ارزیابی اثر جماعت های شهری ، به نسبت اندازه اثر اجتماعی کلیساهای کوچک ، لاتین های پنطی کاستی تکوین خود در جماعت های در دل بازار ، مسلمانان در مجتمع هدایت زیست بوم شهری ، سیالیت شهری تحرک تغییر و اجتماعات دینی ، کتاب ایمان در خیابان دین در خیابان شهر ، کیتی دی ، سینا باستانی ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر