حمل و نقل هوشمند ، طراحی معابر حمایت کننده جوامع پایدار

کد شناسه :17767

کتاب حمل و نقل هوشمند طراحی معابر حمایت کننده جوامع پایدار ، حمید میرزاحسین ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، دیباچه ، ابزار و روش های حمل و نقل هوشمند ، تعهد محلی ، بافت کاربری زمین ، بافت حمل و نقل ، طراحی معبر ، راهنمای راه ، راهنمای حاشیه معبر ، مسائل مرتبط با ساماندهی معبر ، کتاب حمل و نقل هوشمند طراحی معابر حمایت کننده جوامع پایدار ، حمید میرزاحسین ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر