دگرگونی فضای شهری از طریق توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی رویکرد سه ارزشی

کد شناسه :17768

کتاب دگرگونی فضای شهری از طریق توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی رویکرد سه ارزشی ، سرژ سالات ، جرالد اولیویر ، محمد مزینانی ، لادن ملکی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، راهبردهای مزایای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در سطوح کلانشهری شبکه و محلی ، عاملان سیاست ها و راهبردها برای افزاش ارزش از چارچوب سه ارزشی ، اثرات متقابل و پویای ارزش ها و دستیابی به ارزش ، استفاده از طراحی شهری خوب در قلمروی عمومی برای ایجاد ارزش بالا در مکان، تحقق ارزش های پتانسیل بازار از طریق ارزش بالای مکان و ارتقای قابلیت دسترسی هادسون یاردز در شهر نیویورک ، ایجاد ارزش های بالا در گره و مکان کینگز کراس در لندن ، افزایش اتصال و ارزش اقتصادی در یک خط حمل و نقلی کراس ریل در لندن ، یکپارچگی اقتصاد فضا با توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی افزایش کارایی اقتصادی و شمول اجتماعی در ژنگژو ، کتاب دگرگونی فضای شهری از طریق توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی رویکرد سه ارزشی ، سرژ سالات ، جرالد اولیویر ، محمد مزینانی ، لادن ملکی ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر