ارزیابی در برنامه ریزی ، سیر تکاملی و چشم اندازهای پیش رو

کد شناسه :17773

کتاب ارزیابی در برنامه ریزی سیرتکاملی و چشم اندازهای پیش رو ، ارنست آر الکساندر ، حسین قانونی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، تاریخچه و نظریه ، اصول اخلاقی ارزیابی رویکرد لیچفیلد و فایده گرایی ، ارزیابی و انواع عقلانیت استدلال ورزی با تکیه بر ارزش ها در برنامه ریزی ، برنامه ریزی ارزیابی و منفعت عمومی ، مخاطرات پیش روی برنامه ریزی و اررزیابی برنامه ، به سوی برنامه ریزی پایدار ، ارزیابی پروژه های پیشنهادی با هدف کاهش فقر ، ارزیابی برنامه ها ، کاربست چشم انداز توسعه فضایی اروپا ، کاربست در عمل ، ارزش ها و اثرات نگه داشت هویت محلی ، روش های ارزیابی سناریوهای توسعه نمونه کاربست در تایلند ، مسائل ارزیابی پروژه های بزرگ مقیاس ، سنجش اثرات شبکه های ترا اروپایی بر توسعه منطقه ای ، از ارزیابی اثرات تا برنامه ریزی پویا ، یکپارچگی در انگاشت و عمل ، مشکلات و چشم اندازهای پیش رو تنگناهای پیچیده ارزیابی و جهت گیری برای آینده ، ارزیابی در برنامه ریزی سیر تکاملی و چشم اندازهای پیش رو ، ارنست آر الکساندر ، حسین قانونی ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر