برنامه ریزی زیرساخت سبز باز تلفیق منظر در برنامه ریزی شهری

کد شناسه :17775

کتاب برناه ریزی زیرساخت سبز باز تلفیق منظر در برنامه ریزی شهری ، یان مل ، سینا رزاقی اصل ، کسری کتاب اللهی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، چرا به زیرساخت سبز نیاز داریم ، کارکرد زیرساخت سبز برای ما چیست ، ایجاد ارتباط دسترسی به طبیعت و تثبیت چندکارکردی بودن ، مردم چطور با مناظر اطرافشان تعامل برقرار می کنند ، درک ارزش زیرساخت سبز ، ظاهر زیرساخت سبز چگونه است ، نوآوری در اجرای زیرساخت سبز به شکل بزرگ تر پررنگ تر و بهتر ، برنامه ریزی ما برای زیرساخت سبز چگونه است ایجاد پیوند میان سیاست آیین نامه و عمل ، سرنوشت زیرساخت سبز چیست ، کتاب برنامه ریزی زیرساخت سبز باز تلفیق منظر در برنامه ریزی شهری ، یان مل ، سینا رزاقی اصل ، کسری کتاب اللهی ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر