متره برآورد و آنالیز بها ، سعادتمند

کد شناسه :17776

کتاب متره برآورد و آنالیز بها ، علیرضا سعادتمند ، عمران ، کتاب پرهام ، متره و انواع آن نحوه آنالیز بها برآورد ، فهارس بها ، پیمان موافقتنامه شرایط عمومی شرایط خصوصی ، دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ، برآورد هزینه اجرای کار مصالح پای کار حمل مصالح ، تعدیل ، جداول و پیوست ها ، کتاب متره برآورد و آنالیز بها ، علیرضا سعادتمند ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر