سوانح ثانویه ناشی از زلزله ، امکان رخداد آن ها در شهر تهران ، امینی حسینی

کد شناسه :17778

کتاب سوانح ثانویه ناشی از زلزله ، امکان رخداد آن ها در شهر تهران ، کامبد امینی حسینی ، زلزله ، کتاب پرهام ، بررسی مخاطرات زمین شناختی مرتبط با زلزله ، بررسی مخاطرات صنعتی مرتبط با زلزله ، اقدامات قابل انجام در شهر تهران ، کتاب سوانح ثانویه ناشی از زلزله ، کامبد امینی حسینی ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر