ارزیابی پیامدهای محیط زیستی پروژه های عمرانی شهری ، ترابی

کد شناسه :17780
ارزیابی پیامدهای محیط زیستی پروژه های عمرانی شهری ، ترابی

کتاب ارزیابی پیامدهای محیط زیستی پروژه های عمرانی شهری ، سید اویس ترابی ، دیانا فورمن اصغرزاده ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، معرفی فرایند ارزیابی ، مطالعات ارزیابی ، آسیب شناسی مطالعات ارزیابی در ایران ، شرح عبارت ها و اصطلاحات ، کتاب ارزیابی پیامدهای محیط زیستی پروژه های عمرانی شهری ، سید اویس ترابی ، دیانا فورمن اصغرزاده ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر