معماری شناختی ، طراحی مطابق با واکنش های ما به محیط مصنوع ، وفائی

کد شناسه :17785
معماری شناختی ، طراحی مطابق با واکنش های ما به محیط مصنوع ، وفائی

کتاب معماری شناختی طراحی مطابق با واکنش های ما به محیط مصنوع ، آن ساسمن ، جاستین هولاندر ، جمال اسمعیل زاده وفائی ، سعید خاقانی ، معماری ، کتاب پرهام ، بنیانی نو داروین زیست شناسی و علوم شناختی ، اصل جداره ها تیگموتاکسی ، اصل الگوها چهره ها و فضاها ، اشکال دارای وزن هستند ، داستان سرایی کلید است ، طبیعت زمینه ما است ، مورفولوژی و عملکرد مغز انسان ، معماری شناختی ، طراحی مطابق با واکنش های ما به محیط مصنوع ، آن ساسمن ، جاستین هولاندر ، جمال اسمعیل زاده وفائی ، سعید خاقانی ، نشر فکرنو .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر