حفاظت کاتدی سازه های بتن آرمه

کد شناسه :17789
حفاظت کاتدی سازه های بتن آرمه

کتاب حفاظت کاتدی سازه های بتن آرمه ، داود توکلی ، پویان ابن عباسی ، بهنام زهتاب ، سازه های بتنی ، کتاب پرهام ، فرانید خوردگی در اعضای بتن آرمه ، تاریخچه حفاظت کاتدی در بتن مسلح ، استفاده از سیستم های محافظت کاتدی با اعمال جریان ICCP در بتن مسلح ، وضعیت فعلی به کارگیری آندهای گالوانیک برای حفاظت کاتدیک در بتن مسلح ، چشم انداز آینده حفاظت کاتدی در بتن مسلح ، نحوه عملکرد حفاظت کاتدی در بتن مسلح ، نقایص استانداردهای موجود ، کتاب حفاظت کاتدی سازه های بتن آرمه ، داود توکلی ، پویان ابن عباسی ، بهنام زهتاب ، نشر فدک .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر