دستنامه نظری ، سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران و جهان

کد شناسه :17806
دستنامه نظری ، سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران و جهان

کتاب دستنامه نظری سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران و جهان ، وحید بوستان احمدی ، مجید اکبری ، مرضیه طالشی انبوهی ، مسلم ضرغام فرد ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، سیاست ها و برنامه های مسکن در جهان ، سیاست مسکن مشارکتی ، سیاست تأمین زمین ، سیاست مسکن ارزان قیمت ، مسکن شایسته ، سیاست مسکن خودساخت و خودیار ، سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران ، سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران ، ارزیابی عملکرد بخش مسکن ، کتاب دستنامه نظری سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران و جهان ، وحید بوستان احمدی ، مجید اکبری ، مرضیه طالشی انبوهی ، مسلم ضرغام فرد ، نشر طحان .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر