طراحی مهاربازویی برای ساختمان های بلند مرتبه

کد شناسه :17808
طراحی مهاربازویی برای ساختمان های بلند مرتبه

کتاب طراحی مهاربازویی برای ساختمان های بلندمرتبه ، های سان شوئی ، گومان هو ، لئونارد جوزف ، نویل متیاس ، زهرا پورصفر ، سمانه جوادی ، عمران ، کتاب پرهام ، مقدمه ای بر سیستم های مهار بازویی ، ملاحظات طراحی برای سیستم های مهار بازویی ، سازمان دهی سیستم و نمونه ها ، پیشنهادها و تحقیقات آینده ، کتاب طراحی مهاربازویی برای ساختمان های بلندمرتبه ، های سان شوئی ، گومان هو ، لئونارد جوزف ، نویل متیاس ، زهرا پورصفر ، سمانه جوادی ، نشر طحان .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر