زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه

کد شناسه :17835
زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه

کتاب زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه ، حمید زعفرانی ، اسدالله نورزاد ، زلزله ، کتاب پرهام ، مبانی زلزله شناسی مهندسی ، مبانی روش های شبیه سازی زلزله ، روش های شبیه سازی حرکت های قوی زمین ، مدلسازی انتشار دینامیکی ترک و کاربردهای آن در زلزله شناسی مهندسی ، زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه ، حمید زعفرانی ، اسدالله نورزاد ، نشر دانشگاه تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر