مدلسازی عددی و فیزیکی در مهندسی سواحل ، کلاته

کد شناسه :17849
مدلسازی عددی و فیزیکی در مهندسی سواحل ، کلاته

کتاب مدلسازی عددی و فیزیکی در مهندسی سواحل ، فرهود کلاته ، علیرضا مجتهدی ، کتاب پرهام ، مدلسازی نظری خصوصیات تغییر شکل امواج ، مدل های ریاضی جریان ساحلی و انتقال آلودگی ، مدل های ریاضی انتقال رسوب در نواحی ساحلی ، آب شستگی حول سازه در محیط ساحل ، مدل سازی فیزیکی در مطالعات مهندسی دریا ، کتاب مدلسازی عددی و فیزیکی در مهندسی سواحل ، فرهود کلاته ، علیرضا مجتهدی ، نشر دانشگاه تبریز .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر