تاریخ مختصر میان رودان ، از بین النهرین باستان تا عراق امروز

کد شناسه :17855

کتاب تاریخ مختصر میان رودان از بین النهرین باستان تا عراق امروز ، هانس یورگ نیسن ، پیتر هاینه ، کامیار عبدی ، تاریخ ، کتاب پرهام ، چشم انداز آب و هوا جمعیت ، نخستین جوامع شهرنشین و استفاده از نگارش ، دولت شهرها و شکل گیری حکومت های متمرکز ، نخستین حکومت های فرامنطقه ای ، بابل عضوی از جامعه حکومت های خاور نزدیک ، امپراطوری های آشور و بابل ، شاهنشاهی هخامنشی ، اسکندر و سلوکیان در بابل ، شاهنشاهی های پارتیان و ساسانیان ، پیروزی اسلام ، عراق بخشی از خلافت عثمانی ، جمهوری عراق ، کتاب تاریخ مختصر میان رودان از بین النهرین باستان تا عراق امروز ، هانس یورگ نیسن ، پیتر هاینه ، کامیار عبدی ، نشر ندای تاریخ .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر