تاریخ تحلیلی معماری جهان ، رنجبر کرمانی

کد شناسه :17872
تاریخ تحلیلی معماری جهان ، رنجبر کرمانی

کتاب تاریخ تحلیلی معماری جهان ، علی محمد رنجبر کرمانی ، تاریخ معماری غرب و جهان ، کتاب پرهام ، سپیده دم معماری ، شیوه سومری ، شیوه مصری ، شیوه یونانی ، شیوه رومی ، شیوه بیزانسی ، شیوه رومی وار ، شیوه گوتیک ، شیوه نوزایش ، شیوه باروک ، پندار پردازی رمانتی سیسم و نوهنجارگرایی نئوکلاسی سیسم ، کتاب تاریخ تحلیلی معماری جهان ، علی محمد رنجبر کرمانی ، نشر دانشگاه قم .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر