مبانی مهندسی و تصفیه فاضلاب ، حسنی

کد شناسه :17880
مبانی مهندسی و تصفیه فاضلاب ، حسنی

کتاب مهندسی و تصفیه فاضلاب ، رومانا ریفات ، امیرحسام حسنی ، وحید نصراله تبار آهنگر ، مرتضی خدادادی سلوط ، امیرحسین طاهری ، عمران ، کتاب پرهام ، مهندسی و تصفیه پایدار فاضلاب ، سینتیک واکنش و راکتورهای شیمیایی ، میکروبیولوژی فاضلاب ، فرایندهای تصفیه طبیعی ، اصول تصفیه فاضلاب ، تصفیه مقدماتی ، تصفیه اولیه ، تصفیه ثانویه فرایندهای رشد معلق ، تصفیه ثانویه فرایندهای رشد چسبنده و ترکیبی ، ته نشینی ثانویه ، تصفیه بی هوازی فاضلاب ، پردازش و دفع مواد جامد ، فرایندهای تصفیه پیشرفته ، کتاب مبانی مهندسی و تصفیه فاضلاب ، رومانا ریفات ، امیرحسام حسنی ، وحید نصراله تبار آهنگر ، مرتضی خدادادی سلوط ، امیرحسین طاهری ، عمران ، نشر تالاب

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر