عناصر خاکی کمیاب و سلامت انسان و محیط زیست ، نیک پور

کد شناسه :17882
عناصر خاکی کمیاب و سلامت انسان و محیط زیست ، نیک پور

کتاب عناصر خاکی کمیاب و سلامت انسان و محیط زیست ، جیووانی پاگانو ، مریم نیک پور ، عیسی متاجی امیررود ، عمران ، کتاب پرهام ، مقدمه ای بر عناصر خاکب کمیاب خطرات سلامتی نوین یا ابزارهای فناوری ایمن ، روندهای سم شناسی شغلی عناصر خاکی کمیاب ، عناصر خاکی کمیاب تنش اکسیداتیو و بیماری ، نانو ذرات اکسید سریم ، اثرات اکسیدانی و آنتی اکسیدانی و ساز و کارها ، عناصر خاکی کمیاب و گیاهان ، عناصر خاکی کمیاب و ریزاندامگان ، سمیت عناصر خاکی کمیاب برای جلبک های دریایی و آب شیرین ، ارزیابی خطر و سنجش روابط دوز پاسخ عناصر خاکی کمیاب ، عناصر خاکی کمیاب به عنوان متصل شوندهای به فسفات از کلیه ها و دریاچه ها ، عناصر خاکی کمیاب مدولاسیون فرایندهای ناشی از کلسیم در اپیتلیوم و استروما ، تعادل عناصر خاکی کمیاب در محیط های آبی ، کتاب عناصر خاکی کمیاب و سلامت انسان و محیط زیست ، جیووانی پاگانو ، مریم نیک پور ، عیسی متاجی امیررود ، نشر تالاب .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر