طرحی برای فردا ، باز طراحی مدارس برای خلق محیط دانش آموز محور

کد شناسه :17887
طرحی برای فردا ، باز طراحی مدارس برای خلق محیط دانش آموز محور

کتاب طرحی برای فردا بازطراحی مدارس برای خلق محیط دانش آموز محور ، پراکاش نیر ، سمانه تقدیر ، معماری ، کتاب پرهام ، ساختمان های مدارس آغازگر سواد بصری ، پیام خوش آمد گویی ورودی ها و محیط عمومی ، اختصاص فضای بیشتر برای یادگیری ، محیط های یادگیری یکپارچه ، ایجاد فرصت و فضا برای مشارکت ، در کنار هم قرار دادن افراد و ایده ها ، آن سوی پنجره کلاس ، از کافه تریاها به کافه ما ، تبدیل تئوری به عمل ، تحقیق پیمایشی پیرامون کارایی و اثرگذاری آموزشی ، تحقیق پیمایشی پیرامون کارایی و اثرگذاری آموزشی ، کتاب طرحی برای فردا بازطراحی مدارس برای خلق محیط دانش آموز محور ، نشر دانشگاه علم و صنعت .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر