پیاده سازی شهر هوشمند ، مگفا

کد شناسه :17900
پیاده سازی شهر هوشمند ، مگفا

کتاب پیاده سازی شهر هوشمند رویکردی نوین به توسعه و مدیریت شهری در قرن بیست و یکم ، رناتا پائولا دامری ، مرکز گسترش فناوری اطلاعات ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، شهر هوشمند تعاریف اهداف و عملکرد ، مفهوم شهر هوشمند دیدگاه های دانشگاه صنعت و دولت ، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر هوشمند ، داشبورد هوشمند شهری ارزیابی عملکرد شهر هوشمند ، جایگاه فناوری اطلاعات در طرح های جابجایی هوشمند ، پیاده سازی شهر هوشمند و شهر دیجیتال دو تجربه موفق در اروپا ، کتاب پیاده سازی شهر هوشمند رویکردی نوین به توسعه و مدیریت شهری در قرن بیست و یکم ، رناتا پائولا دامری ، مرکز گسترش فناوری اطلاعات ، نشر مگفا .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر