مقدمه ای بر فرم یابی و روش های طراحی در معماری ، بذرافکن

کد شناسه :17905
مقدمه ای بر فرم یابی و روش های طراحی در معماری ، بذرافکن

کتاب مقدمه ای بر فرم یابی و روش های طراحی در معماری ، کاری یورماکا ، اولیور شورر ، درت کوهلمن ، کاوه بذرافکن ، معماری ، روش های طراحی مبتنی بر طبیعت و هندسه ، الگوهای موسیقی و ریاضیات ، تصادف و ناخودآگاه ، رهیافت های عقل محور ، دستاوردها دست مایه ی طراحی ، پاسخ به زمینه و واکنش به بستر ، روندهای فرم زا ، کتاب مقدمه ای بر فرم یابی و روش های طراحی در معماری ، کاری یورماکا ، اولیور شورر ، درت کوهلمن ، کاوه بذرافکن ، نشر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر