مدیریت ساخت ، شروع به کار ، گلسفیدی

کد شناسه :17909
مدیریت ساخت ، شروع به کار ، گلسفیدی

کتاب مدیریت ساخت شروع به کار ، باربراجی جکسون ، حمیدرضا گلسفیدی ، عمران ، کتاب پرهام ، صنعت ساخت و ساز ، مدیریت ساخت چیست ، چگونه کار بگیریم ، قرارداد ساخت و ساز ، مراحل پروژه ، مدیریت تیم پروژه ، انجام خدمات پیش ساخت ، برآورد هزینه های پروژه ، مدیریت قرارداد ، عملیات ساختمانی و مدیریت سایت های کاری ، برنامه ریزی و زمان بندی پروژه ، نظارت بر عملکرد پروژه ، مدیریت کیفیت و ایمنی ، مدیریت خطرات پروژه ، BIM و فراتر از آن ، پایداری و محیط ساخته شده ، کتاب مدیریت ساخت شروع به کار ، باربراجی جکسون ، حمیدرضا گلسفیدی ، نشر نوآور .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر