پارتیان ، آریا منش

کد شناسه :17914
پارتیان ، آریا منش

کتاب پارتیان ، اووه الربروک ، شاهین آریامنش ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، شاهنشاهی پارت رویکرد نخست ، تاریخ شاهنشاهی پارتی ، تاریخ شاهنشاهی پارت ، دوره تاریک پارت ، دولت های خراجگزار و پادشاهی های زیر فرمان پارتیان ، شاهنشاهی پارت و مردمان اوراسیا ، شهرها و معماری شاهنشاهی پارت ، بازرگانی و داد و ستد در شاهنشاهی پارت ، نگاهی به زندگی اجتماعی در پارت ، هنر پارتی هنر در پادشاهی اشکانی ، دین در شاهنشاهی پارتی ، کتاب پارتیان ، اووه الربروک ، شاهین آریامنش ، نشر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر