شهرسازی سایبرنتیک و معماری واکنشی ، فروزانگهر

کد شناسه :17918
شهرسازی سایبرنتیک و معماری واکنشی ، فروزانگهر

کتاب شهرسازی سایبرنتیک و معماری واکنشی ، حمیده فروزانگهر ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، سایبرنتیک ، شهرسازی سایبرنتیک و معماری واکنشی ، کتاب شهرسازی سایبرنتیک و معماری واکنشی ، حمیده فروزانگهر ، نشر اول و آخر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر