اصول طراحی مجموعه مسکونی در زمین های شیب دار ، نورمحمدی

کد شناسه :17921
اصول طراحی مجموعه مسکونی در زمین های شیب دار ، نورمحمدی

کتاب اصول طراحی مجموعه مسکونی در زمین های شیب دار ، اسما نورمحمدی ، معماری ، کتاب پرهام ، پایداری ، شهر پایدار ، مسکن و سکونت پایدار ، شهر پایدار و آب سطحی ، الگوهای خانه سازی ، بررسی نمونه های موردی ، طراحی نمونه ، نمونه طراحی ، کتاب اصول طراحی مجموعه مسکونی در زمین های شیب دار ، اسما نورمحمدی ، نشر اول و آخر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر