روش ها و نظریه های تاریخ هنر ، مقبلی

کد شناسه :17926
روش ها و نظریه های تاریخ هنر ، مقبلی

کتاب روش ها و نظریه های تاریخ هنر ، آن دآلوا ، آناهیتا مقبلی ، سعید حسینی ، هنر ، کتاب پرهام ، اندیشیدن درباره نظریه ، تحلیل فرم نماد و نشانه ، زمینه های هنر ، روانشناسی و دریافت در هنر ، به سوی ادراک ، کتاب روش ها و نظریه های تاریخ هنر ، آن دآلوا ، آناهیتا مقبلی ، سعید حسینی ، نشر فخراکیا .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر