راهنمای پهنه بندی حرکات لرزه ای و نحوه تحلیل دینامیکی اثر ساختگاه بر تشدید امواج زلزله

کد شناسه :17931
راهنمای پهنه بندی حرکات لرزه ای و نحوه تحلیل دینامیکی اثر ساختگاه بر تشدید امواج زلزله

کتاب راهنمای پهنه بندی حرکات لرزه ای و نحوه تحلیل دینامیکی اثر خاستگاه بر تشدید امواج زلزله ، علی اکبر فیروزی ، علی اصغر فیروزی ، سید مجدالدین میرمحمد حسینی ، زلزله ، کتاب پرهام ، مروری بر مهندسی زلزله ، پهنه بندی حرکات لرزه ای پتانسیل لرزه خیزی ساختگاه ، تأثیر شرایط ساختگاهی بر پاسخ لرزه ای زمین ، طیف های پاسخ و کاربرد آن در طراحی سازه ها ، تحلیل دینامیکی آبرفت و معرفی انواع نرم افزار EERA کتاب راهنمای پهنه بندی حرکات لرزه ای و نحوه تحلیل دینامیکی اثر ساختگاه بر تشدید امواج زلزله ، علی اکبر فیروزی ، علی اصغر فیروزی ، سید مجدالدین میرمحمدحسینی ، نشر جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر