رویکردهای نوین در آموزش معماری ، طراحی استودیوهای طراحی

کد شناسه :17943
رویکردهای نوین در آموزش معماری ، طراحی استودیوهای طراحی

کتاب رویکردهای نوین در آموزش معماری طراحی استودیوهای طراحی ، اشرف سالاما ، شاهین زوورزی ، معماری ، کتاب پرهام ، مقدمه ، معمار و جامعه ، آموزش طراحی و کار استودیو در رویکرد متداول سنتی ، مدل های انقلابی برای تدریس طراحی معماری ، مدل های آموزشی طراحی وابسته به معماری ، گسترش پایگاه دانش در استودیو طراحی معماری ، کتاب رویکردهای نوین در آموزش معماری طراحی استودیوهای طراحی ، اشرف سالاما ، شاهین زوورزی ، نشر کسری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر