تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک

کد شناسه :17977
تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک

کتاب تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک ، یو هوانگ ، میائو یو ، حسن شرفی ، علیرضا لجمیری ، عمران ، کتاب پرهام ، مقدمه ای بر تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای ، ویژگی های ماکرو روانگرایی لرزه ای ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس آزمایش های بر جا ، مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات دینامیکی خاک های روانگرا ، آزمایش مدل فیزیکی برای ارزیابی ویژگی های دینامیکی پدیده روانگرایی ، شبیه سازی عددی تغییر شکل خاک های روانگرا ، ارزیابی جامع خسارات ناشی از روانگرایی حین زلزله ، کتاب تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک ، نشر دانشگاه رازی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر