کاربرد روانشناسی محیطی در معماری داخلی

کد شناسه :18116
کاربرد روانشناسی محیطی در معماری داخلی

کتاب کاربرد روانشناسی محیطی در معماری داخلی ، سالی آگوستین ، نیل فرانکل ، سیندی کلمن ، محسن کاملی ، سیدحسین یوسفی انور ، روانشناسی محیطی ، کتاب پرهام ، نشر گوهر دانش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر