نقشه برداری (شناخت کلی )

کد شناسه :1850
نقشه برداری (شناخت کلی )

کتاب نقشه برداری شناخت کلی ، محمود ذوالفقاری ، نقشه برداری ، کتاب پرهام ، مقدمه ، خطاها ، ترازیابی ، زاویه یابی ، اندازه گیری فاصله ، تعیین امتداد ، تعیین موقعیت و برداشت ، پیمایش ، مثلث بندی و شکل های ساده ، برداشت های ارتفاعی و عارضه نگاری ، اصول نقشه نگاری ، اندازه گیری مساحت و حجم ، نقشه برداری مسیر ، اتصال تدریجی و کمان های آسان ساز ، نقشه برداری در طرح های ساختمانی ، نقشه برداری زیرزمینی ، تصویرسنجی فتوگرامتری ، کتاب نقشه برداری شناخت کلی ، محمود ذوالفقاری ، نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر