تکنیک های زمان بندی شبکه ای و کنترل پروژه برای پروژه های عمرانی

کد شناسه :18694
تکنیک های زمان بندی شبکه ای و کنترل پروژه برای پروژه های عمرانی

کتاب تکنیک های زمان بندی شبکه ای و کنترل پروژه برای پروژه های عمرانی ، عبدالله اردشیر ، یعقوب علیپوری ، هادی اردشیر ، عمران ، کتاب پرهام ، نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر