حق زارعانه در حقوق ایران همراه با رویه قضایی

کد شناسه :18744
حق زارعانه در حقوق ایران همراه با رویه قضایی

کتاب حق زارعانه در حقوق ایران همراه به رویه قضایی ، قدرت عموزاده مهدیرجی ، عمران ، کتاب پرهام ، نشر دادگستر .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر