راهنمای کاهش مخاطرات لرزه ای اجزای غیرسازه ای FEMA E 74

کد شناسه :19
راهنمای کاهش مخاطرات لرزه ای اجزای غیرسازه ای FEMA E 74

راهنمای کاهش مخاطرات لرزه ای اجزای غیر سازه ای تألیف : ادواردوا فیرو ترجمه : محمد جمشیدی اوانکی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : رفتار اجزای غیرسازه ای 3 : روش های ارزیابی ساختمان های موجود 4 : کاهش مخاطرات و آسیب های اجزای غیرسازه ای 5 : ایمن سازی لرزه ای اجزای غیرسازه ای - راهنمای کاهش مخاطرات لرزه ای اجزای غیرسازه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر