بسترهای تاریخی وقف بر شکل گیری حسینیه های عصر قاجار بیرجند

کد شناسه :18831
بسترهای تاریخی وقف بر شکل گیری حسینیه های عصر قاجار بیرجند

کتاب بسترهای تاریخی وقف بر شکل گیری حسینیه ای عصر قاجار بیرجند ، مرضیه فاریابی ، حسن هاشمی زرج آباد ، مفید شاطری ، علی زارعی ، معماری ، کتاب پرهام ، نشر آریارمنا .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر