كاربرد عكس هاي هوايي در زمين شناسي

کد شناسه :1905
كاربرد عكس هاي هوايي در زمين شناسي
موجود نیست

كاربرد عكسهاي هوايي در زمين شناسي و تهيه نقشه تأليف : ابوالقاسم وامقي - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مقدمات 2 : خواص هندسي عكس هاي هوايي 3 : ديد استريوسكپي ( ديدن بعد سوم ) 4 : فتوگرامتري براي كار زمين شناسي 5 : تفسير كلي عكس هاي هوايي 6 : تفسير ساختارهاي زمين شناسي 7 : تشخيص و تفسير انواع سنگ ها بر روي عكس هاي هوايي 8 : تهيه نقشه هاي فتوژئولوژي 9 : تهيه نقشه هاي زميني از عكسهاي هوايي 10 : گردآوري دانسته ها و اطلاعات زمين شناسي 11 : تفسير عكس هاي هوايي در بررسي آب هاي زيرزميني 12 : تفسير عكس هاي هوايي در رابطه با خاك - كاربرد عكس هاي هوايي در زمين شناسي و تهيه نقشه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر