خواص مهندسي خاكها مقدماتي و پيشرفته - وفائيان

کد شناسه :191
خواص مهندسي خاكها مقدماتي و پيشرفته - وفائيان

كتاب خواص مهندسي خاكها مقدماتي و پيشرفته تأليف و ترجمه محمود وفائيان انتشارات اركان دانش ، عمران ، كتاب پرهام ، منشاء خاكها ، خواص فيزيكي و طبقه بندي خاكها ، نفوذپذيري و زه ، تنشها در يك توده خاكي ، تحكيم و حل عددي معادلات آن ، نشست خاكها ، مقاومت برشي خاكها ، كاربرد تئوري ها و رفتار شناسي خاكها در طراحي سازه ها ، بهسازي خاك ها و اصلاح زمين ، فشردگي خاكها ، وضعيت بحراني خاك و رويه هاي مرزي ، رفتار خاك پيش از گسيختگي ، بحث تكميلي رفتارشناسي خاكها و مدل اصلاحي كم كلي ، نگاهي به بعضي مباحث فراگير در ژئوتكنيك ، نگاهي فراگير به مفاهيم و عناوين مكانيك خاك ژئوتكنيك ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر