پارادایم های فناوری در حفاظت معمارانه پیروی/دانشگاه آزاد تبریز

کد شناسه :18937
پارادایم های فناوری در حفاظت معمارانه پیروی/دانشگاه آزاد تبریز

ترابط سه گانه معماری، فناوری و حفاظت معماری

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر