راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP نشریه 345پردیس علم

کد شناسه :19240
راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP نشریه 345پردیس علم
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر