مدیریت کارگاه جانستون

کد شناسه :2011
مدیریت کارگاه جانستون

مدیریت کارگاه و نگهداری از مصالح و تجهیزات ساختمانی تألیف : جی ای جانستون ترجمه : سام فروتنی - عمران - کتاب پرهام - 1 : ضرورت کنترل کارگاهی 2 : فراهم کردن مصالح 3 : جابجایی مصالح 4 : ماشین آلات و تجهیزات جابجایی مصالح 5 : انبار کردن مصالح 6 : کنترل های موجودی مصالح در کارگاه 7 : امنیت ، ماشین آلات و مصالح 8 : جلوگیری از آسیب در کارگاه - مدیریت کارگاه و نگهداری از مصالح و تجهیزات ساختمانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر