طراحی مبتنی بر فهم محصول - سامیار راشد

کد شناسه :2030
طراحی مبتنی بر فهم محصول - سامیار راشد

طراحی مبتنی بر فهم محصول : زیبایی شناسی دیزاین با رویکرد نشانه شناسی تألیف : رون مونو ترجمه : حمید نقدبیشی ، سامیار راشد - طراحی صنعتی - کتاب پرهام - 1 : درک یک محصول 2 : زیبایی شناسی دیزاین 3 : گشتالت 4 : پیام و ارتباطات 5 : نشانه ها 6 : نشانه شناسی 7 : نشانه های متداول محصول 8 : کارکردهای معناشناسی 9 : کدها 10 : نحو 11 : پراگماتیکس 12 : نشانه شناسی محصول در کار عملی طراحی 13 : نمایه - طراحی مبتنی بر فهم محصول : زیبایی شناسی دیزاین با رویکرد نشانه شناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر