بناهای آبی حبیب الله بیات

کد شناسه :2059
بناهای آبی حبیب الله بیات

بناهای آبی (برای مجموعه کارشناسی مهندسی عمران) تألیف حبیب اله بیات - عمران - 1 : طراحی و محاسبه کانالها 2 : آشنایی با اصول طراحی ابنیه کانالی 3 : آشنایی با انواع تخلیه کنترل جریان اعم از دربچه ها و شیرآلات 4 : آشنایی با انواع آبگیرها و تاسیسات مربوطه 5 :آشنایی با انواع سرریزها و چگونگی طراحی آنها 6 : ایستگاههای پمپاژ 7 : آشنایی با ضربه قوچ و راههای کنترل آن در ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب - بناهای آبی ( برای مجموعه کارشناسی مهندسی عمران )

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر