منابع آب ایران

کد شناسه :2151
منابع آب ایران

منابع آب در ايران تأليف : كمال اميدوار - عمران- كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و كليات 2 : بررسي حوضه هاي آبريز منطقه اي ايران 3 : بررسي بارش هاي جوي و ميزان آب در حوضه هاي آبريز 4 : بررسي جريان هاي سطحي رودخانه ها در حوضه هاي آبريز كشور 5 : روش هاي مهار آبهاي سطحي در كشور 6 : آب هاي زيرزميني و راه هاي شناخت آن در ايران 7 : استخراج و بهره برداري از منابع آب زيرزميني در ايران 8 : معرفي برخي روش هاي مقابله با مسئله كمبود آب در ايران - منابع آب در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر