منابع آب ایران

کد شناسه :2151
منابع آب ایران

منابع آب در ایران تألیف : کمال امیدوار - عمران- کتاب پرهام - 1 : مفاهیم و کلیات 2 : بررسی حوضه های آبریز منطقه ای ایران 3 : بررسی بارش های جوی و میزان آب در حوضه های آبریز 4 : بررسی جریان های سطحی رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور 5 : روش های مهار آبهای سطحی در کشور 6 : آب های زیرزمینی و راه های شناخت آن در ایران 7 : استخراج و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در ایران 8 : معرفی برخی روش های مقابله با مسئله کمبود آب در ایران - منابع آب در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر