نقشه خوانی مهندسی

کد شناسه :2152
نقشه خوانی مهندسی

نقشه خوانی مهندسی تألیف : فاطمه جاذبی ، یاسر گلدوست جویباری - نقشه برداری و راه - کتاب پرهام - 1 : آشنایی با استانداردهای تهیه نقشه های کارگاهی 2 : بخش تأسیسات برقی 3 : بخش تأسیسات مکانیکی 4 : بخش سازه 5 : بخش معماری 6 : بخش لستیوفر ( لیست آهن آلات) 7 : بخش کروکی در معماری ( ترسیم دست آزاد) 8 : بخش تطابیق نقشه های رشته های مختلف با یکدیگر - نقشه خوانی مهندسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر